The Three Javatears

Välkommen till vår sida! Vi är tre killar/ gubbar som läser webb och multimedia på Karlstads Universitet. Den här hemsidan är till för att samla alla projekt och arbeten som vi gör tillsammans. Namnet Javatears är en sammanslagning av orden Java och Tears. Java kommer av att vi älskar kaffe (java) och att vi gillar programmeringsspråket Java. Tears betyder ju tår alltså kaffetår.

I vår umgängeskrets är det vedertagen praxis att vid en eventuell oanmäld frånvaro och/ eller försening till arbetsplatsen, snarast möjligt medtaga för situationen lämpligt kaffetillbehör, i folkmun även kallat fikabröd.

// Alexander Back, Micke Torstensson & Tommy Nilsson